Участие в 54-та Международна изложба за детско изкуство (ICAE)

Пентел, Токио/Осака, Япония

Конкурс за детска рисунка „Пентел“, Токио/Осака, Япония

Международната изложба за детско изкуство Pentel (ICAE) е ежегоден конкурс за детска рисунка, показващ творби на млади художници от цял свят.

Конкурсът е отворен за деца на възраст от 3 до 15 години, а творбите се оценяват въз основа на оригиналност и ясно изразено съдържание. Pentel ICAE предоставя възможност на младите творци да покажат своя талант и креативност и да участват в голяма експозиция в международен мащаб.

Целта на конкурса е да изследва живото въображение на децата.  ICAE дава възможност на деца на възраст от три до петнадесет години да изразят творчеството си чрез картини, рисунки и колажи.

Децата от Bluess Art Studio ще участват в конкурса със следните рисунки. Да им пожелаем успех!