Участие в 54-та Международна изложба за детско изкуство (ICAE)

Пентел, Токио/Осака, Япония

Международната изложба за детско изкуство Pentel (ICAE) е ежегоден конкурс и художествена изложба, която показва творби на млади художници от цял свят. Конкурсът е отворен за деца на възраст от 3 до 15 години, а записванията се оценяват въз основа на оригиналност, ясно изразено съдържание Pentel ICAE предоставя възможност на младите творци да покажат своя талант и креативност и да придобият експозиция в международен мащаб.

Целта е била и все още е да изследва живото въображение на децата. ИКАЕ дава възможност на деца на възраст от три до петнадесет години да изразят творчеството си чрез картини, рисунки и колажи.