Годишна изложба на децата от ателие Bluess Art Stidio в галерия Финес, 2019 г.

Всяка учебна година завършва с изложба на децата от Bluess Art Studio. Избираме подходяща галерия, където малките артисти да покажат творбите си, по които са работили усърдно и с ентусиазъм през годината. През 2019 г. избрахме галерия Финес за наш домакин.

Насладете се на годишната изложба от 2019 г.