52-та МЕЖДУНАРОДНА ДЕТСКА ИЗЛОЖБА и КОНКУРС ЗА ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА ЛИДИЦЕ 2024 Г.

Творбите са част от представителната колекция на децата от „BLUESS Art Studio“

в престижната 52-ра Международна изложба конкурс в гр. Лидице, Република Чехия. Тази година децата твориха по темата“КАРАВАН“.